Strona główna

Strona główna

 
Strona główna
Aktualności
Usługi

Kursy i szkolenia

Sprzedaż
Kontakt
Linki
PRZETARG

 

 

 

SĄDECKA RADA FEDERACJI SNT NOT ZRZESZA

Podhalańskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji (PSITK) – Oddział

Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP) – Oddział 

Stowarzyszenie Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR) -Oddział 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) – Oddział 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG) – Oddział 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM) – Oddział 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) – Koło

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) - Koło

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) – Koło

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) – Koło

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) – Koło

KOMITETY NAUKOWO-TECHNICZNE ORAZ ZESPOŁY DORADCZE 

punktor

Komitet Naukowo -Techniczny NOT ds. Kształtowania Ochrony Środowiska

punktor

Klub Integracji Europejskiej

punktor

Międzystowarzyszeniowy Klub Seniora

 

ZARZĄD SĄDECKIEJ FEDERACJI SNT NOT

Andrzej Jakubowski (SIMP)

Krystyna Styszyńska-Nowak - (SITPNiG)  

Alicja Lichoń -(SGP)

Stanisław Lisak - (SITWM)

Jerzy Połomski - (SIMP)

Maria Pawłowska (PZIiTB)

Wanda Batosz

 

- Prezes

- V-ce Prezes
- V-ce Prezes

- Sekretarz

- Członek

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

- Dyrektor Biura

 

 

 


  W. A. 2005 © ALTe.pl 2003